Polis Akademisi
Adli Bilimler Enstitüsü

DUYURULAR

II. Uluslararası Adli Bilimler Kongresi "Adli Bilimlerde ve Kriminalistik Uygulamalarda Gelişmeler, Güncel Araştırmalar ve Teknolojik Yenilikler" (7-8 Aralık 2023, Gölbaşı/ANKARA)
  31 Ağustos 2023

Adli ve idari soruşturmalar sırasında elde edilen maddi delillerin incelenmesi ve değerlendirilmesi suretiyle suç ve suçlunun saptanması ve kanıtlanmasında teknolojinin ve bilimsel yeniliklerin önemi büyüktür. Dünyada ve ülkemizde adli vakaların nitelik ve nicelik yönünden gösterdiği değişikliklere paralel olarak adli araştırma ve uygulamalarda kullanılan teknolojide ve yöntemlerde de gelişmeler görülmektedir. Bu alanda ortaya çıkan yeniliklerin değerlendirilmesi ve suçla mücadelede bunların öneminin ortaya konması amacıyla Polis Akademisi Adli Bilimler Enstitüsü tarafından 7-8 Aralık 2023 tarihlerinde Ankara'da II. Adli Bilimler Kongresi düzenlenecektir. II. Adli Bilimler Kongresi, adli araştırma ve uygulama alanlarındaki deneyimlerini ve araştırma sonuçlarını paylaşmak üzere önde gelen bilim insanlarını, araştırmacıları ve kolluk kuvvetlerini bir araya getirmeyi ve paydaşlar arasında bilgi paylaşımı, iş birliği ve uzmanlık alışverişi için bir platform görevi üstlenmeyi amaçlamaktadır. 

Adli bilimler alanında ortaya çıkan son gelişmelerin ve güncel uygulamaların tanıtılmasını teşvik etmeyi ve olası yeni teknolojik ve bilimsel uygulamalara katkıda bulunmayı hedefleyen Kongre, suçla mücadelede bilimsel yöntem ve tekniklerin kullanılması temelinde birbirini tamamlayan adli bilimler ve adli tıp disiplinlerinde bilimsel çalışmalar, araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüten akademisyenleri, adli bilim uzmanlarını, kolluk kuvvetleri personelini, yargı mensuplarını uluslararası nitelikte bilimsel tartışma ortamında bir araya getirecektir. Polis Akademisi Başkanlığı himayesinde gerçekleşecek olan Kongre, "Adli Bilimlerde ve Kriminalistik Uygulamalarda Gelişmeler, Güncel Araştırmalar ve Teknolojik Yenilikler" ana temasıyla Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı/Ankara yerleşkesinde yüz yüze icra edilecektir. 

Kongrenin dili Türkçe ve İngilizcedir. Oturumlar süresince simültane tercüme yapılacaktır.
Bildiri özetlerinin, çalışmanın içeriğini yansıtan bir başlık, çalışma konusu, amacı ve kapsamını açıklayan bir özet metin ve beş anahtar kelime içermesi gerekmektedir. Çalışmanın kongre için belirtilen konu başlıklarından hangisine dâhil olduğu, katılımcı ismi, unvanı, kurumu özet metninde (ABE-Kongre EK1 Formu'nun ilgili kısımları doldurulmak suretiyle) belirtilmelidir. Bildiri özetinin, başvuru sahibi hakkında kısa bilgiler içeren ve Düzenleme Komitesi tarafından matbu olarak hazırlanan ABE Kongre EK1 Formu'nun alt kısmında ayrılan kutuya yazılması gerekmektedir. Başvuru Formu (ABE-Kongre EK1 Formu) https://abe.pa.edu.tr internet adresinden indirilebilir veya adlibilimlerkongresi2@pa.edu.tr eposta adresinden yazışma yoluyla talep edilebilir. Başvuru Formu'ndaki (ABE-Kongre EK1 Formu'ndaki) ilgili kutucuğa 300 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazılan özetlerin adlibilimlerkongresi2@pa.edu.tr e-posta adresine belirtilen süre içerisinde göndermeleri gerekmektedir.
 

Bildiriler, aşağıda sıralanan ana konu başlıkları ile ilgili olmalıdır:
•    Adli Tıp
•    Adli Kimya ve Toksikoloji
•    Adli Biyoloji 
•    Uyuşturucular ve Narkotik Maddeler 
•   Adli Psikoloji 
•    Adli Sosyal Bilimler
•    Adli Bilişim
•    Kriminalistik
•    Kriminoloji
•    Viktimoloji
•    Adli Antropoloji
•    Adli Balistik
•    Ceza Hukuku
•    Önleyici Adli Bilimler

Önemli Tarihler ve Bilgiler
Özet Gönderim Son Tarihi: 1 Kasım 2023
Tam Metin Gönderim Son Tarihi: 15 Kasım 2023
Konferans ile ilgili güncel bilgileri takip edebilmek için web sitesini ziyaret edebilirsiniz: abe.pa.edu.tr
Başvurular ABE-Kongre EK1 Formu doldurularak eposta yoluyla yapılacaktır.
Başvuru Formu (ABE-Kongre EK1 Formu) https://abe.pa.edu.tr adresinden indirilebilir veya adlibilimlerkongresi2@pa.edu.tradresinden e-posta yoluyla yazışarak elde edilebilir.
Başvuru Formu doldurulduktan sonra elektronik posta yoluyla adlibilimlerkongresi2@pa.edu.tr adresine gönderilmelidir.

Önemli notlar:
- Türkiye dışından yapılan başvurular arasından Düzenleme Komitesi tarafından seçilecek sınırlı sayıda sunum internet üzerinden yapılabilecektir.
-Belirtilen tarihte tam metin göndermeyen başvuru sahiplerinin sunumları kabul edilmeyecektir.
-Yurtdışından sınırlı sayıda sunum için yol ve konaklama giderleri Kongre bütçesinden karşılanacaktır.
-Yurtiçinden gelen sınırlı sayıda sunum için yalnızca konaklama giderleri karşılanacaktır. 

Düzenleme Kurulu
Doç. Dr. Nilgün ŞEN
Dr. Öğt. Üyesi Ayşenur ERDEMİR
Dr. Öğt. Üyesi Simge VARLIK
Öğr. Gör. Emine TINAS
Arş. Gör. Niyazi Umut AKINCIOĞLU
Arş. Gör. Müberra ÖZTÜRK
Arş. Gör. Dilek GÜNGÖR

ABE KONGRE TÜRKÇE BAŞVURU FORMU TIKLAYINIZ

ABE KONGRE İNGİLİZCE BAŞVURU FORMU TIKLAYINIZ

ABE KONGRE DİNLEYİCİ KATILIM FORMU TIKLAYINIZ

 

CLICK FOR ENGLISH

 

Haber Paylaş