Polis Akademisi
Adli Bilimler Enstitüsü

ENSTİTÜ

Hakkında

Adli Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu’nun 26. maddesine dayanılarak 05 Mart 2012 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuştur. 

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığının uygun görüşü ile Güvenlik Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan Adli Bilimler Anabilim Dalı kapatılmış, mevcut öğrencileri Adli Bilimler Enstitüsüne aktarılmıştır. 

Adli Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz döneminden itibaren yüksek lisans eğitimine başlamıştır.

Adli Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığının ihtiyaç duyduğu alanlarda öğretim elemanı, uzman personel yetiştirmeyi ve adli bilimler alanında yapılan çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde akademik katkı yapmayı amaçlamaktadır.

 Adli Bilimler alanında Teşkilatımıza bilimsel çalışmalar yapan, bu doğrultuda ihtiyaç duyulan uzman personel ve öğretim elemanı yetiştirmeyi amaçlayan Adli Bilimler Enstitüsü’nde;

 • Delil Bilimi (Kriminalistik) Anabilim Dalı Başkanlığı
  •    Delil Bilimi Tezli Yüksek Lisans Programı
  •    Delil Bilimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Adli Psikoloji Anabilim Dalı Başkanlığı
  •    Adli Psikoloji (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Fen Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı
  •    Fen Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı
  •    Fen Bilimleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Bilişim, Teknoloji ve Mühendislik Anabilim Dalı Başkanlığı mevcuttur.

Adli bilimler alanında ulusal ve uluslararası bilimsel çalışma, araştırma, proje, yayın ve etkinlikler yapmak, bu alana yönelik strateji ve politikalar geliştirmek ve bunları ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak amacıyla Adli Bilimler Enstitüsü bünyesinde Kriminalistik Araştırma Merkezi Müdürlüğü (KAUM) kurulmuştur.