Polis Akademisi
Adli Bilimler Enstitüsü

ENSTİTÜ

Hakkında

     Adli Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, 05 Mart 2012 tarihli Bakanlar Kurulu kararına istinaden faaliyetlerine başlamıştır. Adli Bilimler Enstitüsü bünyesinde Delil Bilimi(Kriminalistik) Anabilim Dalı, Fen Bilimleri Anabilim Dalı ve Bilişim, Teknoloji ve Mühendislik Anabilim Dalı olmak üzere üç anabilim dalı bulunmaktadır. Güvenlik Bilimleri Enstitüsüne bağlı Adli Bilimler Anabilim Dalı olarak lisansüstü eğitim verilirken, 2017 yılı itibariyle Adli Bilimler Enstitüsü Delil Bilimi Anabilim Dalı Başkanlığında lisansüstü eğitim faaliyetlerine devam etmektedir.

     Enstitü bünyesinde eğitim gören öğrencilerin, programın gerektirdiği tüm donanıma sahip olması, teorik ve pratik uygulamaları öğrenmesi ve bunları uygulayabilir duruma gelmesi amaçlanmaktadır. Modern teknolojilerle ve bilimsel yöntemlerle, yeni teknolojiler geliştirmek üzere çalışarak yargıya ve topluma hizmet edebilecek, dünya standartlarına erişmiş araştırmacı-eğitici adli bilimciler yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Bununla birlikte, adli bilimler alanında eğitimli kişilerin, yurt içi ve yurt dışında, çeşitli bakanlıklarda ve özel sektörde ihtiyacı karşılayabilecek potansiyele sahip olması hedeflenmektedir.