Polis Akademisi
Adli Bilimler Enstitüsü

ENSTİTÜ

Anabilim Dalları

DELİL BİLİMİ (KRİMİNALİSTİK) ANABİLİM DALI

Misyon: Adli Bilimler Enstitüsü bünyesinde eğitim veren Delil Bilimi(Kriminalistik) Anabilim dalı, 
adli olgularda, olay yerindeki delillerin incelenmesinde kullanılan teknikleri ve ilgili temel bilgileri kapsamaktadır. 

Vizyon: Suç bilimi ve yan bilim dallarının aktarılması ile program kapsamında eğitim alan öğrencilerin uluslararası düzeyde yeterlik kazanması ve anabilim dalının sağladığı olanaklarla en temel güncel bilgilerle donanımlı bireyler olarak yetiştirilmeleri hedeflenmektedir.
Bu doğrultuda, mevcut delil bilimi yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler, kendi alanlarında yurtiçi ve yurtdışında birçok kurumda ve üniversitede çalışma olanağı bulabilmektedirler. 

 

ADLİ PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE) ANABİLİM DALI

Mission Statement: The mission of the Forensic Psychology Department is to enhance the understanding of behavior along with cognitive and emotional aspects, and to contribute the application of evidence based psychological findings in forensic settings. Students will learn to apply psychological methods to investigate psychology in forensic settings 

Vision statement: The Forensic Psychology Department aspires to excel as a valuable and influential agency in advancing the psychological knowledge and findings in forensic contexts and the translation of psychology and legal expertise into practice and policy.

 

FEN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

Misyon: Adli Bilimler Enstitüsü bünyesinde eğitim veren Fen Bilimleri Anabilim dalı olarak, adli olayların çözülmesinde kullanılan yöntemleri ve son bilimsel gelişmeleri kapsamaktadır. Bu yöntemlerin adli olaylara doğru bir şekilde uygulanması yüksek lisans programının temel amacıdır.

Vizyon: Günümüzde temel bilimler hızla gelişmektedir ve birçok alanda uygulanabilir olmuştur. Adli olaylarda çözümsüz, ulaşılamaz veya netleştirilemez gibi görünen birçok durum, biyoloji, kimya, antropoloji gibi bilim dallarının ışığında açığa çıkarılmaktadır. Bu sebeple, pozitif bilimlerin uygulanabilir metotlarının, olay yerinden laboratuvara kadar olan süreçte doğru şekilde kullanılabilmesi oldukça önemlidir. Fen bilimleri alanındaki tüm adli çalışmaları öğrencilere olabildiğince doğru kaynaklarla ve doğru şekilde öğretebilmek, bu alanda eksik kalmış donanımlı uzman ihtiyacını karşılayabilmek anabilim dalının hedefidir. Yüksek lisans programından mezun olan uzmanlar, fen bilimlerinin adli vakalarda uygulanabilir olduğu tüm alanlarda çalışabilme olanağı bulacaktır.

 

BİLİŞİM TEKNOLOJİ VE MÜHENDİSLİK ANABİLİM DALI

Adli Bilimler Enstitüsü bünyesinde anabilim dalı olarak program çalışmaları devam etmektedir.