Polis Akademisi
Adli Bilimler Enstitüsü

ENSTİTÜ

Giriş Koşulları

2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Delil Bilimi (Kriminalistik) Tezli Yüksek Lisans Programı ve Adli Psikoloji (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrenci alımı için kontenjanlar, başvuru şartları ve sınav takvimi aşağıda belirtilmiştir.

 

Sıra

Tezli Yüksek Lisans Programları

 

Yabancı Dil Puanı

 

ALES

(Sözel/Sayısal/EA)

I. Öğretim Kontenjan

1

Delil Bilimi (Kriminalistik)

65

70

10

 

Delil Bilimi (Kriminalistik) Tezli Yüksek Lisans Programına müracaat edecek adayların aşağıda sıralanmış olan üniversitelerden/fakültelerden/bölümlerden birinden lisans derecesiyle mezun olmaları koşulu aranır:

 1. Polis Akademisi (lisans eğitimi),
 2. Milli Savunma Üniversitesi (lisans eğitimi),
 3. Üniversitelerin adli bilimler, kriminoloji, Kriminalistik veya güvenlik alanlarında lisans eğitimi veren programları,
 4. Üniversitelerin örgün eğitim veren gazetecilik, sosyoloji, tarih, coğrafya, antropoloji, fizik antropoloji, paleoantropoloji ve psikoloji bölümleri,
 5. Üniversitelerin örgün eğitim veren istatistik, maliye, işletme, ekonomi (iktisat), ekonometri, finans, siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, medya ve iletişim bölümleri,
 6. Üniversitelerin örgün eğitim veren fizik, kimya, biyoloji, biyokimya, biyoteknoloji, moleküler biyoloji ve genetik bölümleri,
 7. Hukuk fakülteleri,
 8. Üniversitelerin bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, gıda mühendisliği, kimya mühendisliği, fizik mühendisliği, biyomedikal mühendisliği, biyomühendislik, malzeme mühendisliği, makine mühendisliği, enerji mühendisliği, çevre mühendisliği, şehir ve bölge planlama bölümleri,
 9. Tıp fakülteleri, diş hekimliği fakülteleri, hemşirelik fakülteleri,
 10. Sağlık bilimleri ve eczacılık fakülteleri bünyesinde eğitim veren lisans programları,
 11. Dilbilimi, filoloji bölümleri.

 

Sıra

Tezli Yüksek Lisans Programları

 

Yabancı Dil Puanı

 

ALES

(Sözel/Sayısal/EA)

I. Öğretim Kontenjan

1

Adli Psikoloji (İngilizce)

80

70

10

Adli Psikoloji (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programına müracaat edecek adayların aşağıda sıralanmış olan üniversitelerden/fakültelerden/bölümlerden birinden lisans derecesiyle mezun olmaları koşulu aranır:

1. Üniversitelerin örgün eğitim veren Psikoloji bölümlerinden lisans derecesiyle mezun olmak.

Başvuru Tarihleri

18 Temmuz - 29 Temmuz 2022

Başvuru Yeri

Adli Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü /ANITTEPE

Mülakat Sınav Tarihleri

08-12 Ağustos 2022

Kesin Kayıt

12-16 Eylül 2022

Ders Seçimleri

12-16 Eylül 2022

Kayıt Yenileme

12-23 Eylül 2022

Güz Yarıyılı Başlangıcı

26 Eylül 2022

 • Programlara başvurular şahsen yapılacaktır.
  • Adaylar başvuru tarihleri arasında açılacak olan https://ais.pa.edu.tr/ linkinden başvuru bilgi formunu doldurarak alacakları başvuru bilgi formu dökümünü istenen belgeler ile birlikte Enstitüye teslim edeceklerdir. Herhangi bir sebeple başvuru yapamayan adaylar ile yabancı uyruklu adayların başvuruları şahsen Enstitüde yapılacaktır.
 • Yukarıdaki Delil Bilimi (Kriminalistik) Tezli Yüksek Lisans programı için en fazla 3 kişilik özel öğrenci kontenhanı bulunmaktadır.
 • Özel öğrenci statüsünde ders almak isteyenlerde, bir başka yükseköğretim kurumunda bir lisansüstü programa kayıtlı olma şartı aranır. Başka bir yükseköğretim kurumunda bir lisansüstü programa kayıtlı olan kişiler, yukarıdaki programlardan ders almak üzere, kayıtlı oldukları Enstitü'nün yazılı iznini ibraz ederek Enstitümüze başvuruda bulunabilirler. Bu talep sahipleri arasından Enstitümüz seçim yaparak özel öğrencileri belirler. Bu statüde ders alabilecek kişi sayısı Delil Bilimi (Kriminalistik) Tezli Yüksek Lisans programı için 3 (üç) öğrenci ile sınırlıdır.
 • Aday, Adli Bilimler Enstitüsünde sadece bir lisansüstü programa başvuru yapabilir. Başka bir lisansüstü programda kayıtlı olan adayların başvurusu alınır ancak yapılan mülakat sınavında başarılı olup kesin kaydı yapılan öğrencilerin kayıtlı olduğu diğer programdan ilişiğini kesmesi ve ilişiğini kestiğine dair belge getirmesi gerekmektedir. Adli Bilimler Enstitüsündeki lisansüstü programlara kesin kaydı yapılan öğrencilerden, başka bir lisansüstü programda kayıtlı olduğu tespit edilenlerin kaydı silinir.

TÜRK VATANDAŞI ADAYLAR İÇİN İSTENEN BELGELER

 1. Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya noter/okul onaylı örneği ve yanında fotokopisi, (Yüksek lisans programları için lisans diploması)
 • Başvuru tarihleri içerisinde diploma veya mezuniyet belgesi henüz düzenlenmemiş adayların başvuruları alınır. Bu belgeleri gireceği mülakat sınavı tarihine kadar ibraz edemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılır ve başvuru ücretleri iade edilmez.
 • Yurtdışından alınan diplomalarda Yök tarafından verilen tanıma ve denklik belgesi.
 1. Not Döküm Belgesi (Transkript) aslı, (Transkript / not döküm belgesi 100’lük sisteme göre uyarlanmış olmalıdır. Not ortalaması 100’lük sistemden farklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteye ait dönüşüm tablosunu ibraz etmemeleri halinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının tablosu kullanılacaktır.)
 2. Niyet mektubu, (Program öncesi çalışmalar, programda yapılması planlanan çalışmalar, programdan beklentiler ve amaç belirtilecektir. Örnek format, abe.pa.edu.tr/formlardokumanlar.html adresinden temin edilebilir.)
 3. ALES veya GRE/GMAT Sonuç belgesi (18.07.2017 veya sonrasında açıklanan ALES sonuç belgeleri kabul edilecektir.)
 4. YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarına ait sonuç belgesi (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinin herhangi birisinden olabilir.)
 • Yüksek lisans programlarına başvurularda, lisans veya başka bir lisansüstü programının tamamını yukarıda sayılan yabancı dillerde bitirmiş olan adaylardan yabancı dil şartı aranmaz.
 1. Nüfus cüzdanı/Kimlik kartı aslı ve fotokopisi,
 2. Askerlik Durum Belgesi (Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli hariç),
 3. Yurtdışından alınan diplomalar için YÖK'ten alınan denklik belgesi,
 4. Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup adaylar için görev belgesi,
 5. Üniversitelerde araştırma görevlisi olanlar için görev belgesi,
 6. 50 TL başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka şubesinden alınan dekont.
 7. Yarım kapaklı pembe renk karton dosya.

YABANCI UYRUKLU ADAYLAR İÇİN İSTENEN BELGELER

Ülkeleri tarafından aday olmalarında sakınca olmadığı bildirilen, şahsen müracaatta bulunan ve yapılacak mülakat sınavında başarılı olan adaylar, eğitim masrafları (iaşe, ibate, ulaşım vb.) kendilerince veya ülkelerince karşılanmak üzere ücretsiz olarak kabul edilecektir.

 1. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter/okul onaylı örneği ve fotokopisinin ile not döküm belgesi (Transkript), (Yüksek lisans programları için lisans,tezli yüksek lisans diploması )
 2. Niyet mektubu, (Program öncesi çalışmalar, programda yapılması planlanan çalışmalar, programdan beklentiler ve amaç belirtilecektir. Örnek format, abe.pa.edu.tr/formlardokumanlar.html adresinden temin edilebilir.)
 3. Pasaportun aslı ve fotokopisi,
 4. Başvurduğu programın türüne göre lisans veya yüksek lisansını Türkiye dışında yapmış olan adaylar için, YÖK tarafından düzenlenmiş “tanınma belgesi”,
 5. Programlara başvuran adaylardan Türkçe yeterlilik sınavı yapmakla görevli resmi kuruluşların yaptığı sınavlardan C1 düzeyinde başarı sağladığını gösterir belge,
 • Lisans veya başka bir lisansüstü programı Türkçe dilinde tamamlamış adaylarda Türkçe dil yeterlilik şartı aranmaz.
 1. İngilizce tezli yüksek lisans programına başvuran adaylardan İngilizce dilinde YDS, YÖKDİL, TOEFL veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarına ait sonuç belgesi,
 • Lisans veya başka bir lisansüstü programı İngilizce dilinde tamamlamış olan adaylardan İngilizce tezli yüksek lisans başvurularında yabancı dil şartı aranmaz.
 • İngilizce tezli yüksek lisans programlarına başvuran adaylarda Türkçe dil yeterlilik şartı aranmaz.
 1. Ülkelerinden alınan izin belgesi.
 2. 50 TL başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka şubesinden alınan dekont.
 3. Yarım kapaklı pembe renk karton dosya.

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA ÖZEL ÖĞRENCİLİK BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER

 1. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter/okul onaylı örneği ve fotokopisi, (Yüksek lisans programları için lisans diploması)
 2. Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 31. Maddesi uyarınca kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan alacağı öğrenci belgesi ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı.
 3. Yurtdışından alınan diplomalar için YÖK'ten alınan denklik belgesi.
 4. Nüfus cüzdanı/Kimlik kartı/Pasaport aslı ve fotokopisi,
 5. 100 TL başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu (Yabancı uyruklu öğrenciler için 50 TL).

 

BAŞVURU ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKA HESAP BİLGİLERİ

Alıcı Adı: Gölbaşı Mal Müdürlüğü
IBAN: TR 5600 0100 0743 0000 1000 5009 (Ziraat Bankası)

 

*Banka şubelerinden alınan dekontun açıklama kısmında;

 

 • Ad-Soyad,
 • T.C. /Yabancı Kimlik/Pasaport Numarası ve
 • "ABE Başvuru Ücreti" ibaresinin yazılması gerekmektedir.