Polis Akademisi
Adli Bilimler Enstitüsü

Enstitü Müdürü

Prof. Dr. Coşkun TAŞTAN

Prof. Dr. Coşkun TAŞTAN

Enstitü Müdürü


   ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu (2000). Aynı üniversitenin Felsefe Bölümü’nde “Bilim Felsefesi ve Tarihi” (yandal) programını bitirdi (2000). Yüksek lisans ve doktora eğitimini ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nde tamamladı (2010). Harvard Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulundu (2007-2008). ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde ve ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi kadrolarında çalıştı (2000-2010). Doktora çalışmalarını tamamladıktan sonra Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi  (AİÇÜ) Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalıştı (2010-2011). AİÇÜ Sosyoloji Bölüm Başkanlığı ve AİÇÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevlerini yürüttü (2011-2013). 2016 yılında Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Suç Araştırmaları Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak göreve başladı. Polis Akademisi bünyesinde faaliyet gösteren Göç ve Sınır Güvenliği Araştırmaları Merkezi (GÖÇMER) müdür vekilliği görevini de 2016 yılından beri yürüten Taştan, 2016 yılında doçent unvanı aldı. ABD’de bulunduğu iki yıllık süre zarfında (2007-2008) Boston Psychoanalytic Institute üyesi ve Harvard Üniversitesi Psikiyatri Bölümü öğretim üyesi olan L. Kirshner danışmanlığında Lacancı psikanaliz kuramı üzerine çalıştı. İlk cildinde Türkiye’de psikanaliz hakkında yazılan Osmanlıca metinleri bir araya getirerek Latin alfabesine dönüştürdüğü, ikinci cildinde 1929-1960 yılları arasında psikanaliz üzerine yazılan Türkçe metinleri bir araya getirdiği eserine Uluslararası Psikanaliz Birliği Türk Psikanaliz Çalışma Grubu tarafından Yılın Psikanaliz Yazıları Ödülü verildi (2011). 2021 yılının Ocak ayında Polis Akademisi Adli Bilimler Enstitüsü Müdür Vekilliği görevine atanan Prof. Dr. Taştan, kadın cinayetleri, göç, yabancı düşmanlığı ve toplumsal hareketler konularında çalışmalar yapmaktadır. Akademi bünyesinde farklı dönemlerde verdiği dersler şunlardır: Göç ve Sınır Güvenliği, Kriminoloji, Toplumsal Hareketler ve Kitle Psikolojisi, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Analitik Düşünme, Akıl Yürütme ve Theroies of crime.