Polis Akademisi
Adli Bilimler Enstitüsü

DUYURULAR

Öğrencilerimize Önemli Duyuru
  04 Nisan 2020

    Kovid-19 Küresel Salgın nedeniyle 30/03/2020 tarihinden itibaren 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yöntemiyle sürdürüldüğü Enstitülerimizde uzaktan öğretime devam etme imkanı olmayan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) resmi internet sayfasında 01/04/2020 tarihinde yayınlanan “YÖK’ten Üniversite Öğrencileri İçin Kayıt Dondurma Ve Erteleme Hakkı” duyurusu yayımlanmıştır.

    Bu kapsamda, 03/04/2020 tarihli ve 2020/10 sayılı Adli Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda;
    -Ders aşamasında olan öğrencilerin (tezsiz yüksek lisans hariç) en geç 20/04/2020 tarihine kadar talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına,
    -Tez aşamasında olan öğrencilerin talep etmeleri halinde, tez danışmanının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurullarınca 2019-2020 eğitim öğretim yılı  bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına,
    -Süreç içerisinde jüri toplanmasını gerektiren hallerde sınav usulünün teknik imkanlar çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurullarınca belirlenmesine,
    -Tez savunma sınavına girerek tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrencilerin tez savunma sınav usulleri Enstitü Yönetim Kurullarınca belirlenmesine ve öğrenciye eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilmesine,
    -Kayıt dondurma sürelerinin azami süreden sayılmamasına,
    -Alınan kararların 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı olmasına,
Karar verilmiştir.

Haber Paylaş