Polis Akademisi
Adli Bilimler Enstitüsü

DUYURULAR

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Programlara Öğrenci Alımı
  02 Mayıs 2024

ADLİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALIMI

 

   2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde Delil Bilimi (Kriminalistik) Tezli Yüksek Lisans Programı ve Adli Psikoloji (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrenci alımı için kontenjanlar, başvuru şartları ve sınav takvimi aşağıda belirtilmiştir.

                                                                                                                                                                                                                                                                              (Afiş için tıklayınız) 

Sıra

Tezli Yüksek Lisans Programları

 

Yabancı Dil Puanı

 

ALES

(Sözel/Sayısal/EA)

I. Öğretim Kontenjan

1

Delil Bilimi (Kriminalistik)

55

70

10

 

   Delil Bilimi (Kriminalistik) Tezli Yüksek Lisans Programına müracaat edecek adayların aşağıda sıralanmış olan üniversitelerden/fakültelerden/bölümlerden birinden lisans derecesiyle mezun olmaları koşulu aranır:

 1. Polis Akademisi (lisans eğitimi),
 2. Milli Savunma Üniversitesi (lisans eğitimi),
 3. Üniversitelerin adli bilimler, kriminoloji, kriminalistik veya güvenlik alanlarında lisans eğitimi veren programları,
 4. Üniversitelerin örgün eğitim veren gazetecilik, sosyoloji, tarih, coğrafya, antropoloji, fizik antropoloji, paleoantropoloji ve psikoloji bölümleri,
 5. Üniversitelerin örgün eğitim veren istatistik, maliye, işletme, ekonomi (iktisat), ekonometri, finans, siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler,  medya ve iletişim bölümleri,
 6. Üniversitelerin örgün eğitim veren fizik, kimya, biyoloji, biyokimya, biyoteknoloji, moleküler biyoloji ve genetik bölümleri,
 7. Hukuk fakülteleri,
 8. Üniversitelerin bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, gıda mühendisliği, kimya mühendisliği, fizik mühendisliği, biyomedikal mühendisliği, biyomühendislik, malzeme mühendisliği, makine mühendisliği, enerji mühendisliği, çevre mühendisliği, şehir ve bölge planlama bölümleri,
 9. Tıp fakülteleri, diş hekimliği fakülteleri, hemşirelik fakülteleri,
 10. Sağlık bilimleri ve eczacılık fakülteleri bünyesinde eğitim veren lisans programları,
 11. Dilbilimi, filoloji bölümleri.

 

Sıra

Tezli Yüksek Lisans Programları

 

Yabancı Dil Puanı

 

ALES

(Sözel/Sayısal/EA)

I. Öğretim Kontenjan

1

Adli Psikoloji (İngilizce)

80

70

10

 

 

   Adli Psikoloji (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programına müracaat edecek adayların aşağıda sıralanmış olan üniversitelerden/fakültelerden/bölümlerden birinden lisans derecesiyle mezun olmaları koşulu aranır:

 1. Üniversitelerin örgün eğitim veren Psikoloji bölümlerinden lisans derecesiyle mezun olmak.

 

Başvuru Tarihleri

03 - 28 Haziran 2024

Başvuru Yeri

Adli Bilimler Enstitüsü /ANITTEPE

Mülakat Sınav Tarihleri

08-12 Temmuz 2024

Kesin Kayıt ve Ders Seçimleri

16-20 Eylül 2024

Güz Yarıyılı Başlangıcı

30 Eylül 2024

 

 • Programlara başvurular şahsen yapılacaktır. 
 • Adaylar başvuru tarihleri arasında açılacak olan https://ais.pa.edu.tr/ linkinden başvuru bilgi formunu doldurarak alacakları başvuru bilgi formu dökümünü istenen belgeler ile birlikte Adli Bilimler Enstitüsü’ne teslim edeceklerdir. Herhangi bir sebeple https://ais.pa.edu.tr üzerinden başvuru yapamayan adaylar ile yabancı uyruklu adayların başvuruları şahsen Enstitüde yapılacaktır. 
 • Yukarıdaki her bir program için en fazla 3 kişilik özel öğrenci kontenjanı bulunmaktadır.
 • Özel öğrenci statüsünde ders almak isteyenlerde, bir başka yükseköğretim kurumunda bir lisansüstü programa kayıtlı olma şartı aranır. Başka bir yükseköğretim kurumunda bir lisansüstü programa kayıtlı olan kişiler, yukarıdaki programlardan ders almak üzere, kayıtlı oldukları Enstitü'nün yazılı iznini ibraz ederek Enstitümüze başvuruda bulunabilirler. Bu talep sahipleri arasından Enstitümüz seçim yaparak özel öğrencileri belirler. Bu statüde ders alabilecek kişi sayısı her bir program için 3 (üç) öğrenci ile sınırlıdır.
 • Aday, Adli Bilimler Enstitüsünde sadece bir lisansüstü programa başvuru yapabilir.
 • Başka bir lisansüstü programda kayıtlı olan adayların başvurusu alınır ancak yapılan mülakat sınavında başarılı olup kesin kaydı yapılan öğrencilerin kayıtlı olduğu diğer programdan ilişiğini kesmesi ve ilişiğini kestiğine dair belge getirmesi gerekmektedir. Adli Bilimler Enstitüsündeki lisansüstü programlara kesin kaydı yapılan öğrencilerden, başka bir lisansüstü programda kayıtlı olduğu tespit edilenlerin kaydı silinir.
 • ALES veya GRE/GMAT Sonuç belgesi (03 Haziran 2019 veya sonrasında açıklanan ALES sonuç belgeleri kabul edilecektir.) Doktora programından mezun olup yüksek lisans programlarına başvurularda ALES şartı aranmaz. Bu durumda adayın ALES puanı not hesaplanmasında 70 olarak hesaplanır.

 

TÜRK VATANDAŞI ADAYLAR İÇİN İSTENEN BELGELER

1) Diploma yada mezuniyet belgesinin aslı veya noter/okul onaylı örneği ve yanında fotokopisi, (Yüksek lisans programları için lisans diploması)

 • Başvuru tarihleri içerisinde diploma veya mezuniyet belgesi henüz düzenlenmemiş olan adayların öğrenci belgeleri ile başvuruları alınır. Diploma veya Mezuniyet belgesini kesin kayıt ve ders seçme işlemleri süresi içerisinde ibraz edemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılır ve başvuru ücretleri iade edilmez.
 • Yurtdışından alınan diplomalarda YÖK tarafından verilen denklik belgesi.

2) Not Döküm Belgesi (Transkript) aslı, (Transkript / not döküm belgesi 100’lük sisteme göre uyarlanmış olmalıdır. Not ortalaması 100’lük sistemden farklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteye ait dönüşüm tablosunu ibraz etmemeleri halinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının tablosu kullanılacaktır.)

3) Niyet mektubu, (Program öncesi çalışmalar, programda yapılması planlanan çalışmalar, programdan beklentiler ve amaç belirtilecektir. Örnek format, abe.pa.edu.tr/formlardokumanlar.html adresinden temin edilebilir.)

4) Türkçe yüksek lisans programı başvurularında; YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarına ait sonuç belgesi (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinin herhangi birisinden olabilir.)

 • Başvurularda, sınav sonuç belgesinde geçerlilik süresi belirtilmeyen yabancı dil sınavları için, 03 Haziran 2019 tarihinde veya sonrasında açıklanan sınav sonuçları kabul edilecektir.
 • Türkçe yüksek lisans programlarına başvurularda, lisans veya başka bir lisansüstü programının tamamını yukarıda sayılan yabancı dillerde bitirmiş olan adaylardan yabancı dil şartı aranmaz.
 • İngilizce tezli yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan sadece İngilizce dilinde sınav sonuç belgesi kabul edilecektir.

5) Nüfus cüzdanı/Kimlik kartı aslı ve fotokopisi,

6) Askerlik Durum Belgesi (Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli hariç),

7) Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup adaylar için görev belgesi,

8) Üniversitelerde araştırma görevlisi olanlar için görev belgesi,

9) 250 TL başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka şubesinden alınan dekont.

10) Yarım kapaklı pembe renk karton dosya. 

 

YABANCI UYRUKLU ADAYLAR İÇİN İSTENEN BELGELER

  Ülkeleri tarafından aday olmalarında sakınca olmadığı bildirilen, şahsen müracaatta bulunan ve yapılacak mülakat sınavında başarılı olan adaylar, eğitim masrafları (iaşe, ibate, ulaşım vb.) kendilerince veya ülkelerince karşılanmak üzere kabul edilecektir.

1) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter/okul onaylı örneği ve fotokopisinin ile not döküm belgesi (Transkript), (Yüksek lisans programları için lisans diploması)

2) Niyet mektubu, (Program öncesi çalışmalar, programda yapılması planlanan çalışmalar, programdan beklentiler ve amaç belirtilecektir. Örnek format, abe.pa.edu.tr/formlardokumanlar.html adresinden temin edilebilir.)

3) Pasaportun aslı ve fotokopisi,

4) Başvurduğu programın türüne göre lisans veya yüksek lisansını Türkiye dışında yapmış olan adaylar için, YÖK tarafından düzenlenmiş “tanıma ve denklik belgesi(sağlık alanından başvuracak adaylar için)”,

5) Programlara başvuran adaylardan Türkçe yeterlilik sınavı yapmakla görevli resmi kuruluşların yaptığı sınavlardan C1 düzeyinde başarı sağladığını gösterir belge,

 • Lisans veya başka bir lisansüstü programı Türkçe dilinde tamamlamış adaylarda Türkçe dil yeterlilik şartı aranmaz.

6) İngilizce lisansüstü programlara başvuran adaylardan İngilizce dilinde YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarına ait sonuç belgesi,

 • Lisans veya başka bir lisansüstü programı İngilizce dilinde tamamlamış olan adaylardan İngilizce tezli yüksek lisans başvurularında yabancı dil şartı aranmaz.
 • İngilizce tezli yüksek lisans programlarına başvuran adaylarda Türkçe dil yeterlilik şartı aranmaz.

7) Programlara başvurularda, sınav sonuç belgesinde geçerlilik süresi bulunmayan sınavlar için sonuç açıklanma tarihi 03 Haziran 2019 ve sonrası olan sonuç belgeleri kabul edilecektir.

8) 250 TL başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka şubesinden alınan dekont.

9) Yarım kapaklı pembe renk karton dosya.

 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA ÖZEL ÖĞRENCİLİK BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER

1) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter/okul onaylı örneği ve fotokopisi, (Yüksek lisans programları için lisans diploması)

2) Başka bir yükseköğretim kurumunda bir lisansüstü programa kayıtlı olan kişiler, yukarıdaki programlardan ders almak üzere, kayıtlı oldukları Enstitünün Yönetim Kurulu Kararı ve öğrenci belgesi,

3) Yurtdışından alınan diplomalar için YÖK'ten alınan denklik belgesi.

4) Nüfus cüzdanı/Kimlik kartı/Pasaport aslı ve fotokopisi,

5) 500 TL başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu 

 

BAŞVURU ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKA HESAP BİLGİLERİ

Alıcı Adı: Gölbaşı Mal Müdürlüğü 

IBAN: TR 5600 0100 0743 0000 1000 5009 (Ziraat Bankası) 

*Banka şubelerinden alınan dekontun açıklama kısmında;

 • Ad-Soyad, 
 • T.C. /Yabancı Kimlik/Pasaport Numarası ve
 • "ABE Başvuru Ücreti" ibaresinin yazılması gerekmektedir.
Haber Paylaş