Polis Akademisi
Adli Bilimler Enstitüsü

Adli Bilimler Enstitüsü Müdür V.

 Prof. Dr. İbrahim DURSUN

Prof. Dr. İbrahim DURSUN

Adli Bilimler Enstitüsü Müdür V.


PROF. DR. İBRAHİM DURSUN

Mevcut Görev: Adli Bilimler Enstitüsü Müdür V.

E-mail: ibrahimdrsn@gmail.com  / İbrahim.dursun@egm.gov.tr

Doğum Tarihi: 25.08.1971

Evlilik durumu: Evli, 3 çocuk

 

EĞİTİM:

Derece

Fakülte/Program

Üniversite

Yıl

Doktora

Maliye

Dokuz Eylül Üniversitesi

2002

Yüksek Lisans

Maliye Teorisi

Afyon Kocatepe Üniversitesi

1995

Lisans

Maliye

Dokuz Eylül Üniversitesi

1993

 

Akademik Tecrübeler:

 Title

Faculty/Program

University

Periot

Prof. Dr.

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü

Polis Akademisi

2016 -

Prof. Dr.

Faculty of Business and Administration, Economics

International University of Sarajevo

2017-2018

Doç.Dr.

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü

Polis Akademisi

2011- 2016

Doç.Dr.

Faculty of Business and Administration, Economics

International University of Sarajevo

2015-2017

Yrd. Doç.Dr.

Güvenlik Bilimleri Fakültesi

Polis Akademisi

2010-2011

Yrd. Doç.Dr.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Usak Üniversitesi

2005-2010

Yrd. Doç.Dr.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi

2003-2005

 

 

İdari Görevler:

Ünvan

Fakülte/Program

Üniversite

Periot

Enstitü Müdürü

Adli Bilimler Enstitüsü

Polis Akademisi Başkanlığı

2018-

Dekan (Kurucu)

Hukuk Fakültesi

International University of Sarajevo

2015- 2018

Başkan Yardımcısı

 

Polis Akademisi Başkanlığı

2014-2015

Müdür Yardımcısı

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü

Polis Akademisi Başkanlığı

2011-2015

Bölüm Başkanı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uşak Üniversitesi

2007-2009

Dekan Yardımcısı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uşak Üniversitesi

2006-2007

 

Verdiği Dersler:

Lisans:

 • Economic Policy; Tax Law; International University of Sarajevo, IUS (Uluslararası Saraybosna Üniversitesi), 2015-2018
 • Kamu Maliyesi; İktisat; Yolsuzluk ve Mali Suçlar; Polis Akademisi, 2010-2015
 • Kamu Maliyesi; Araştırma Yöntemleri; Maliye Politikası; Kamu Bütçesi Uşak Üniversitesi, 2006- 2010
 • Borçlar Hukuku; İş Hukuku; Uşak Üniversitesi: 2005-2006
 • Vergi Hukuku; Kamu Maliyesi; Maliye Politikası, Kamu Ekonomisi-Afyon Kocatepe Üniversitesi: 1998-2005

 

Lisans Üstü:

 • International Trade; Graduate Seminars; Economics; International University of Sarajevo, IUS (Uluslararası Saraybosna Üniversitesi), 2015-2018
 • Güvenlik ve Gelişme; Kayıt Dışı Ekonomi ve Kaçakçılık; Araştırma Yöntemleri; Güvenliğin Ekonomik ve Mali Boyutları: Polis Akademisi, 2013-2015

 

Tez Danışmanlıkları:

 • Meşe, Osman. “Sivil-Asker İlişkilerinin Demokratikleşmesi: Türk Sivil-Asker İlişkilerinde Demokratik Kontrol-Askeri Etkililik”, Turkish National Police Academy The Institute of Security Sciences, 2016. (PhD)
 • Aydın, Sejma, "Rent Discrimination in Sarajevo: IUS Sample", International University of Sarajevo, 2016. (Master)
 • Kömürcü Koray. “Ekonomik Karşılıklı Bağımlılık Teorisinin Yeni Türk Dış Politikasında Uygulanışı” Turkish National Police Academy The Institute of Security Sciences, 2016. (Master)
 • Dinç S. “Yerel Yönetimlerde Performans Ölcümü: Afyonkarahisar Belediyesi Ornegi”, Afyonkarahisar Kocatepe Universitesi, 2006. (Master)
 • Çelik H.D. “Turkiye’de Belediyelerin Vergi Kapasitesi ve Vergi Gayreti Analizi“, Afyonkarahisar Kocatepe Universitesi, 2006. (Master)

YAYINLAR

Kitaplar:

 • Opacin N. & Dursun I. (Eds) (2016). Learning Form The Past: Exploring the Role of Transitional Justice in Rebulding Trust in a Post-conflict Society, International University of Sarajevo pub., Sarajevo. (İngilizce, Boşnakça ve Türkçe)
 • Dursun, İ. (2016). Mukayeseli Temel Ekonomi. Dobro Knjiga, Sarajevo, (Türkçe)
 • Aydın, R. & Dursun, I. (2016). Büyüyen Türkiye'nin Hızlı Treni. Dobro Knjiga, Sarajevo, (Türkçe)
 • Dursun, I. & Öz Yıldız, S. vd. (2015). Aile İçi Şiddetle Mücadele-Polis Eğitici-Öğretmen-Öğrenci-Katılımcı El Kitabı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ankara.
 • Dursun, İ. & Ciftepinar, R. (2009) Bütçeleme Sürecinde Parlamentoların Artan Rolü, Gazi Yayınevi, Ankara.
 • Dursun, İ. (2009) Büyümek İçin Özgürlük, Beta Yayınevi, Ankara.

 

Kitapta Bölüm:

 • Dursun, I. & Korkut, C. Ankara’da Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Ankara Algısı, M. Akif Kireççi ve Derya Çağlar (Ed.), Ankara Özelinde Kentleşme, Kimlik ve Göç içinde (s. 109-130). ŞAR Ankara Şehir Araştırmaları Merkezi Yayınları. Ankara 2017.
 • Dursun, İ., “Küreselleşme Surecinde Mali Politikalar ve Yabancı Sermaye”, Küreselleşme Sürecinde Finansal Piyasalar (Edit. E. Alper Güvel ve Zekeriya Mizirak), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 164-178, 2008.
 • Dursun, İ., “Ekonomik Özgürlükler ve Kalkınma”, İktisadi Kalkınmada Sosyal, Kültürel ve Siyasal Faktörlerin Rolü (Edit. M. Kar ve S. Taban), Bursa: Ekin Kitabevi, 171-198, 2005.

Makaleler:

 • Civelek M., Dursun, I., Rahman, A. (2018), How Perceptions of Bank Financing Constraints Differ Among Characteristics of SMEs: Evidence from Turkey, The Review of Socio-Economic Perspectives, Vol 3, Issue 1, pp. 13-27, DOI: https://doi.org/10.19275/RSEP046
 • Dursun, İ. (2016). Küçük ve Ortaboy Ölçekli İşletmelerin Finansmana Erişim Sorunu ve Nedenleri. Maliye Araştırmaları Dergisi. Volume:2, Sayı / Issue:1, pp. 1-19. (TURKISH)
 • Dursun, İ; Aydın, R. & Tekin H.H. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Şehir ve Güvenlik Algısı: Ankara Örneği. Güvenlik Çalışmaları Dergisi, Vol: 18, Issue: 2, pp. 37-57. (TURKISH)
 • Savaşan, F. ve İ. Dursun, “Ekonomik   Özgürlükler ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar: İstatistiksel Bir Analiz, Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl 6, Sayı: 12, 29-58, Ekim 2006.
 • Savaşan, F. ve İ. Dursun, “Türkiye’de Yerel Düzeyde Politik Konjonktürel Devreler”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, C.VIII, S.2, 191-208, Aralık 2006.
 • Dursun, İ., “Ekonomik Faaliyetin Örgütlenme Biçimi ve Ekonomik Özgürlükler ile Kişi Başına Gelir İlişkisi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, C.III, S.2, 113-125, Aralık 2001.
 • Sezgin, S. ve İ. Dursun. “Teoride ve İngiltere Uygulamasında Maksimum Fiyat Yöntemi (Price Cap Regulation): British Telecom Örneği”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, C.II, S.1, 219-232, 2000.
 • Dursun, İ., “1930-1938 Donemi Maliye Politikası Uygulaması”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, C.I, S.2, 159-175, Aralık 1999.      
 • Dursun, İ., “Ekonomik Özgürlükler ve Ekonomik Büyüme”, Afyon Kocatepe Üniversitesi SBE Dergisi, C.I, S.1, 137-145, Mart 1999.

Bildiri Kitabında Yayınlanmış Bildiriler:

 • Civelek, M. & Dursun, I. (2018) Sectoral differences in the Credit Access  Impediments of Turkish SMEs, In DOKBAT 2018 - 14th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers (Vol 14), Zlín: Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics. Retrieved from http://dokbat.utb.cz/conference-proceedings/ ISBN: 978-80-7454-730-0.
 • Aydın, R. & Dursun, I. (2016) “Where is Bosnia and Herzegovina in Terms of Economic Freedom in the Balkans and EU? “ EU Integration & Balkan Countries, Second Sarajevo International Conference Proceedings Book Vol.1, 17-20 May 2016, pp. 133-148. (ENGLISH)
 • Aydın, R. Dursun, I. & Tekin, H.H. (2016) "Misafir Üniversite Öğrencilerinin Şehir Algısı: Ankara örneği", 2 International Congress on Economics and Business (ICEB’16), May 30-June 3 2016, Sarajevo, (Yayın Tarihi: 04.11.2016), pp.220-231. (TURKISH)
 • Dursun, I. and H. Aykın, (2014). “Foreign Direct Investment and Economic Security”, Revival of The Silk Road, Ed. Mehmet Bulut, Istanbul Sabahattin Zaim University Publications, 27-30 October 2013, Istanbul. (TURKISH)
 • Dursun, I. (2010) Financial and Economic Developments in Syria From The Perspective of Its Cooperation With Turkey”, Paper presented at Syrian International Academy (SIA) (Damask, Syria) 19-20 May 2010. (FULL TEXT PUBLISHED, proceedings book: The Middle East in Transition Turkish and Syrian Perspectives) (ENGLISH)
 • Dursun, I. & Savasan, F. (2008) Rethinking Agriculture in Turkey, Paper presented at the The Conferance of First Economics and Administrative Sciences (Izmir, Turkey) 11-12 September, 2008. (TURKISH)

Eğitim Seminerleri:

 • Dursun, I. (2014) “Leadership and effective communication”, in-service training courses for Public Security Managers. October 2014, Antalya

Araştırma Projeleri:

 • “Aile İçi Şiddet” (2015) T. C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı AB Projesi.
 • “Learning From the Past” YTB destekli Proje. 2015.
 •  “Ankara’da Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Ankara Algısı Araştırması”, (2012) Ankara Kalkınma Ajansı.
 •  “Şirketlerin Finansmana Ulaşımında Karşılaşılan Sıkıntıların Tespiti Araştırması”, (2011) Ankara Ticaret Odası.

Konferans Organzasyonu ve Oturum Başkanlıkları:

 • International Silk Road Conference, 27-29 October 2013, Istanbul.
 • 6th International Symposium on Children at Risk and in Need of Protection: Children and Crime, 3-6 November 2013. (as Organizer and Session Chairman)