Polis Akademisi
Adli Bilimler Enstitüsü

DUYURULAR

Adli Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programına Öğrenci Alımı
  02 Ağustos 2018

2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz dönemi için tezli yüksek lisans programına başvuracak adaylarda aranacak şartlar, başvuru için gerekli belgeler, kesin kayıt için istenen belgeler, başvuru tarihleri, mülakat sınav tarihleri, kesin kayıt tarihleri ve kontenjanların aşağıdaki şekilde uygulanması uygun görülmüştür.

Sıra No Tezli Yüksek Lisans Programının Adı Yabancı Dil Puanı ALES(Sözel/Sayısal/EA Programların Kontenjan Sayısı
I. Öğretim
1 Kriminalistik 40 55 10
2 Fen Bilimleri 40 55 10


 

Başvuru Tarihleri 06-17 Ağustos 2018
Başvuru Yeri Adli Bilimler Enstitüsü/ ANITTEPE
Mülakat Sınav Tarihleri 03-07 Eylül 2018
Kesin Kayıt 17 -21 Eylül 2018
Ders Seçimleri 17 -21 Eylül 2018
Kayıt Yenileme 17-21 Eylül ve 24-28 Eylül 2018
Güz Yarıyılı Başlangıcı 01 Ekim 2018

A- TÜRK VATANDAŞI ADAYLAR İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI ve İSTENEN BELGELER;

1)    Müracaat formu, (Enstitü Müdürlüğünde doldurulacaktır.) 
•    Adli Bilimler Enstitüsünde aday sadece bir lisansüstü programa başvuru yapabilir. 
•    Başka bir lisansüstü programda kayıtlı olan adayların başvurusu alınır. Ancak yapılan mülakat sınavında başarılı olup kesin kaydı yapılan öğrencilerin kayıtlı olduğu diğer programdan ilişiğini kesmesi ve ilişiğini kestiğine dair belge getirmesi gerekmektedir. Adli Bilimler Enstitüsü lisansüstü programlara kesin kaydı yapılan öğrencilerden, başka bir lisansüstü programda kayıtlı olduğu tespit edilenlerin kaydı silinir.

2) Akademik referans mektubu, 1 adet (Öğretim Üyelerinin aday hakkında vereceği tavsiye mektubu kapalı zarf içerisinde görevlilere teslim edilecektir. Örnek format, http://www.pa.edu.tr internet sitesinin “Adli Bilimler Enstitüsü” adresinden temin edilebilir.)

3) Niyet mektubu; Program öncesi çalışmalar, programda yapılması planlanan çalışmalar, programdan beklentiler ve amaç belirtilecektir. (Örnek format, http://www.pa.edu.tr internet sitesinin “Adli Bilimler Enstitüsü” adresinden temin edilebilir)

4) Tezli yüksek lisans programına başvuru yapan adaylar için, ALES’ten veya GRE/GMAT sınavlarından tabloda belirtilen puana denk veya üzeri olmak üzere puan almış olduğunu gösterir belge, (2013 Güz Dönemi ve sonrası geçerlidir, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulunun 20.06.2018 tarih 29 numaralı kararı gereği)

5) İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinin herhangi birisinden olmak üzere, YDS, KPDS, ÜDS, YÖKDİL sınavlarından veya ÖSYM’nin kabul ettiği eşdeğer yabancı dil sınavlarından tabloda belirtilen puana denk veya üzeri puan aldığını gösterir sonuç belgesi, 
•    Lisans veya önceden tamamladığı başka bir yüksek lisans öğreniminin tamamını yukarıda sayılan yabancı dillerde eğitim veren bir kurumda yapmış Türk vatandaşı adaylardan yüksek lisans başvurularında ilgili belgelerin onaylı bir örneğini veya aslını ibraz etmeleri halinde yabancı dil şartı aranmaz.

6) Adayların lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter/okul onaylı örneği ve fotokopisi,         
•    Programa başvuruda bölüm şartı aranmaz.


7) Yurtdışından alınan diplomalar için YÖK'ten alınan denklik belgesi, 

8) Lisans öğrenimine ait Not Döküm Belgesinin aslı ve fotokopisi, (Transkript / not döküm belgesi 100’lük sisteme göre uyarlanmış olmalıdır. Not sistemleri 100’lük ortamdan farklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteden not ortalamalarının 100’lük sistemdeki karşılığını belirten resmi belge getirmeleri zorunludur. Dönüşüm belgesi olmayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının tablosu kullanılacaktır.)

9) Askerlik Durum Belgesi (aslı olacaktır, Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli hariç),

10) Emniyet Hizmetleri Sınıfı için biriminden alacağı görev belgesi,

11) Bir (1) adet kırmızı yarım kapaklı dosya ve bir (1) adet şeffaf dosya,

12) 50 TL Başvuru ücretinin yatırıldığına dair dekont.

Alıcı Bilgileri
 

Hesap Gölbaşı Mal Müdürlüğü 
Alıcı Ziraat Bankası Gölbaşı Şubesi
Alıcı Hesap Numarası TR560001000743000010005009
İşlem Kısmında Adayın Adı-Soyadı, T.C. Kimlik Numarası ve " Başvuru Ücreti " ibaresinin yazılması gerekmektedir.
Not: Dekont çıktısı alınıp dosyaya eklenecektir.


•    Başvurular şahsen yapılacaktır. Yukarıdaki belgeler sırasıyla yarım kapaklı dosyaya eklenerek başvuru sırasında görevlilere teslim edilecektir.

B-YABANCI UYRUKLU ADAYLAR İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI ve İSTENEN BELGELER;

1) Müracaat formu, (Enstitü Müdürlüğünde doldurulacaktır. Her aday sadece bir programa başvurabilir)

2) Niyet mektubu, Program öncesi çalışmalar, programda yapılması planlanan çalışmalar, programdan beklentiler ve amaç belirtilecektir. (Örnek format, http://www.pa.edu.tr internet sitesinin “Adli Bilimler Enstitüsü” adresinden temin edilebilir)

3) Pasaportunun aslı ve fotokopisi,

4) Lisans eğitimini Türkiye dışında yapmış olan adaylar için, YÖK tarafından düzenlenmiş “tanınma belgesi”,

5) Türkçe tezli yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan Türkçe yeterlilik sınavı yapmakla görevli resmi kuruluşların yaptığı sınavlardan C1 düzeyinde başarı sağlandığını gösterir belge, 
•    Lisans veya önceden tamamladığı başka bir yüksek lisans öğreniminin tamamını Türkçe eğitim-öğretim veren bir kurumda yapmış adayların ve İngilizce tezli yüksek lisans başvurusunda bulunan yabancı uyruklu adayların ilgili belgeleri ibraz etmeleri halinde Türkçe dil yeterliliği şartı aranmaz.

6) Bir (1) adet kırmızı yarım kapaklı dosya ve bir (1) adet şeffaf dosya

7) 50 TL Başvuru ücretinin yatırıldığına dair dekont.

Alıcı Bilgileri

Hesap Gölbaşı Mal Müdürlüğü 
Alıcı Ziraat Bankası Gölbaşı Şubesi
Alıcı Hesap Numarası TR560001000743000010005009
İşlem Kısmında Adayın Adı-Soyadı, T.C. Kimlik Numarası ve " Başvuru Ücreti " ibaresinin yazılması gerekmektedir.
Not: Dekont çıktısı alınıp dosyaya eklenecektir.

•    Başvurular şahsen yapılacaktır,
•    Yukarıdaki belgeler sırasıyla yarım kapaklı dosyaya eklenerek başvuru sırasında görevlilere teslim edilecektir.
•    Yukarıdaki şartlar ve süreler dâhilinde ülkeleri tarafından aday olarak bildirilen ve şahsen müracaatta bulunan ve yapılacak mülakatta başarılı olanların eğitim masrafları (iaşe, ibate, ulaşım vb.) kendilerince veya ülkelerince karşılanmak üzere ücretsiz olarak kabul edilecektir.

C- KESİN KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER;

1)    Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli hariç),

2)    Özgeçmiş ve yeni çekilmiş biometrik fotoğraf (Belgeler teslim edilmeden önce özgeçmiş Word Belgesi,  fotoğraf jpeg ve png formatında olacak şekilde konu satırına Ad-Soyad yazılarak adlibilimler@egm.gov.tr adresine gönderilecektir.)

3)    Üniversitelerde araştırma görevlisi olanların görev belgesi.

Haber Paylaş